fbpx

הזמנה לקורס

Unismile we can make you smile

Join us and we will make you clients Smile

קורס היכרות עם יוניסמייל

 • היכרות עם חברת Unismile
 • עבודה עם הקשתיות של חברת aUnismile
 • יצירת תוכנית טיפול מותאמת אישית.
 • הסבר מפורט על תהליך הטיפול דגשים והנחיות לרופא.
 • קבלה והצגת תוכנית הטיפול ללקוח.
 • אישור תוכנית הטיפול ע"י המטופל וע"י הרופא.
 • קבלת הקשתיות במרפאה.
 • הרכבת אטצמנטים הוראות ביצוע IPR.
 • הרכבת מכשור נוסף ע"ג הקשתיות.
 • מעקב תקופתי במהלך הטיפול.
 • דגשים חשובים לקראת סיום הטיפול.
 • גמר טיפול וקבלת ריטיינרים.

מיקום הקורס

מועבר דרך זום

דברו איתנו

052-302-8302

תשלחו הודעה

ariela.dsc@gmail.com